closeTerug naar inventaris

Transcriptie

71

Van Banda Den 21:' Maij A:o 1738.

doen valt dan ee volkeren door een

minnelijke omgang en bejegening te

overtuijgen en tot d’ EComp: te trecken

(:eeren als die van de negorij kraij welke

dog die van kraij

rond barstig verklaart hebben d’ EComp: ter Contrarie

soo veel hulpe te zullen toebrengen

als voor haar mogelijk is:) dewijl sula

door wapenen niet zal konnen ge„

dewarkapers

„schieden uijt oorsake dat sComp:s

zijn door sComp:s

wapenen niet ee

vaartuijgen hare negorijen die in

devuegen

een groote menigte van volk be„

staat door de daar voor leggende

reven niet komen aandoen.

0

van het kiaten zaad dat a.

het keaten Zaad

is op de Eylanden

pass„o naderwaard ter voortwlantinge

vrugteloos geplant

gesonden is was geen spruijtje of plantje

en noten of nagel

bamen niet ontdekt

opgekomen en aldaar ook geen

op regte noten of nagel bomen en

hbben hout nog aart batoepoeang on„

dekt hebbende de gecommitt. met

hunne te rugkomste van arouw

het Eyland kouwer niet konnen

aandoen door dien de ooste wind

te sterk door waaijde en boven des

veel sieken en weijnig provisie

hadden maar in de onder genoem„

„de negorije soo veel Coffy sappanhout

1

en Iassaperas

„komen Elk in sijn zoort gevonden

als