closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda Den 31' Maij 1743.

als hier onder gespecificeerd staat.

Coftij sappanhout Cassafras

Summer der bevon

de bomses inde negorijen

verugt drag: Jonge oude Jong souca Jonge

684.— 113 82: 85:— 2—45

Op wokam

2.

295.— 67.

Wammer

.11.

115 —.

Romawa

Tesamen 979:— 295:- 82: 85: 15. 45.

Op Theeuwer zijnde Commissianten

berigt dat aldaar op diverse keren eenige

de volkeren van

kalwakat hebben

gorammers uijt de negorije kalwakat onder

op theeer baldadig

heden geplagt

hunne orangkaij gen:t Lavon, en eenige andere

onbekende d:os met verscheijde korre konren

en Papoese volkeren aangeweest waren

welke niet alleen de Clappus tuijnen

waar door den

slegte insaam van

gerooft maar ook verscheijde volkeren

ol veroorsaak

was

uijt de negorij moeger mede genomen

mitsgaders een man van de negorij

moeselwaar gen:t Camalio vermoord

en opgegeten hebben het welke in de

tewereesen soo groote vreese, hadde

verwekt dat een partij hun op de

vlugt hadden begeven en waardoor

den slagten insaam van oli alsoo

als mede door het

gedoente van de

wel veroorsaakt was als door het gedoente

keelfouwers

van de keelhouwers welke nan het

seggen van den orangkaij laf laf (:die door

de gecommitteerdens als hoofd over de

negorije