closeTerug naar inventaris

Transcriptie

109

Van Banda Den 21: Maij 1732.

82

332. lb of 2 1/25: p:lo schild padskoorn inancassen

gemerkt N„o 63. , 128. en 8:

200. marmelade in vier vatjes â 50. lb jder

11. p:s philanders

50.. lb brspoeder in 1: voetje gem:t

Int schip Doornik

254591. lb gesorteerde noten muschaten nempe

24435. lb vette eerste

1329:3. middelbare tweee zoort

97243. magere derde

lb gecorteerde mans of foely 468 sockels als

7236.9½

19320. lb in 120 soek„ls klen eerste

Z:t r: 161. lb ider

50071. 311. _:o roep tweee

2012.½ 25. d„o gruys derde

Z: v: 80½ lb ider

960. 12. d„o ouryp vierelds

3920: lb of 31 3/15 p„ls wax aan 32. stucken

bedragende te Commaolgens nevens

gaande factura ƒ 118003:5:8.

Waar mede wij wenschen de

hopen dese twee bodems behou„

den tot uw Hoog Edelens onder

den zegen van goe almagtig

t slot

Zullen