closeTerug naar inventaris

Transcriptie

151

Van Banda onder dato 25:' Maij 1735.

Ten tweden de gecommitt:s na de vol„

tooging van de weestens wooning tot

Wammer als weele noode Jaly Culture

en batoepoeang ook swart Ebbenhout

te laten vernemen

Ten derden de door den Zergeant

versogte ijserwerk: de gecommitt:s t'er„

donneeren een eodel ’t sij van hout of

gabbe gabbe herwaarts te brengen alsoo

wij niet konnen weten van wat groote

en dikte deselve bij den inlander best.

geweld syn mits gaders de snaphanen en

ruijling voor musquetten en ’t buspoeder

na derwaart tesenden en van gelik ook

de versogte lijwaten voor de posthouders

tot arouw Jtem den P:l Corp:l Johannes

quant tot absoluit Corp„l met de gagie

en den soldaat Paulus Crouse tot 13. gul„

dens te verbeteren mitsgaders de gecommitt:s

ook mede tegeven een acte van Comp„l

voor den opsigter over de Coffij en

Cassefras &„a thuijnen Fredrik valentijn

de vries om aen den selve te behandigen

bij aldien hij sig ijverig en vlytig getoond

heeft en al met een te laten vernemen

of hij ook plantjes spruijtjes of Zoden

sal benodigen tot het omplanten van

Jonge Jassafras en Coffij bonnen

En