closeTerug naar inventaris

Transcriptie

185

Van Banda onder dato 31: May 1735.

Zergeant tot rofingam Sieke arentsz:

op hunne bi brievjes van den 6:' en 10. deser

gedaen versoek en overgesondene ver

klarings op gunstige approbatie van

haar Hoog Ed:s g’accorveert op de wenst

en verlies reecq: temogen afschrijven zo

daiige 555 1/3, en 100. lb: rijst Java en

Maccassaerse als er bij den aenbreng t

vananglartintiwelk ter gemelte Eylande

op een quantiteit van 10. en 4. lasten 'twelk

13½¼ en 5 p„r C=to rekende is verswild Zijn

om reden het laest gen: de ord:e taxt met

excedeerd en het eerstgen: ontstaen is door

de sterkewind en dijning op trijf ten tijde

de ontlossinge ter gem: Eijlande aij

den onderkoopman en ondersteld hoofd

tot waijer Lauis Welman sin sit plaats

op gestaan wesende dier versoek dat sijn

broeders soon Louis Welman de Jonge

na Batavia net onder scheepen mogt

navigeeren, ’t welk hem gelijk ook aen

maria van grol wed: de Raev. Sabma

posstijn ende vrije vrouw anelia Johan

nesz: onder betalinge van het ord:n trans

port geld g’accordeerd is geworden

den opperchirurgijn van 'sComp:s hospteel

Johannes