closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 21:' Mai 173.

Lonthoir hoofd Marten Lelivelt uyt

Ternaten geretourneerd is, van sijne gebro„

„ken sal verholpen wesen het manquerende

op onsen Eysch laten afhalen en in geen ge„

breeken blijven bij retour van de hier voren„

gem: Chaloup Bouro /:die alhier tot het

innemen van ballast nog eenige dagen moet

vertoeven:/ na vermogen tevoldoen aen uEd„

agtb: versoek om wax en foelij dewyl de

alhier in voorraad geweest zijnde noten

muschaten na Batavia versonden zijn

als mede eerst daags pervendntie als

door den agtb: landregte ter uEd:e agtb:

gouvernement tot den slaafsen dienst ge

doeme en alhier gesonden sijn en EEd: agtb:

het provenne van dien na aftrek der

ongelden toesenden omme aen het gem:

vonnis te laten toekomen het gerequireerd

Effect waar mede dese besluijten en

na uEd: agtb: benevens sComp:s Empor„

tante belangen en godes veilige Woede

bevalen te hebben verblijven wij na ge„

negene groete /:onderstond:/ E: E: Erntfeste

agtb: manhafte wijse voorsienige seer

genereuse weer en vrijnden UE: agtb:

volvaardigen vrund en Dienaren

/:was getekent:/ N„s Nicolac O. E: kool„

wagen, N:s Bormeester M„r Lelivelt

J

A„r dewalsche