closeTerug naar inventaris

Transcriptie

213

Van Banda onder dato 35 maij 1733.

„A„m Dewalsche, en L:s Welman /: ter

Zijde:/ Banda in’t Casteel nassauw

den 18: September a:o 1732.

Maccasser

Aan D' E: E: agtb: Heer

Josua van Arrewijne

gouverneur en Directeur

Aldaar

E: E: Ernfeste agtb: man„

„kaste wijse voorsienige,

seer Discreten Heer en

vrunden

Onder geleijde van een missive in dico 11:' au„

gustus J„o Leden door de regeringe in Amboina

na herwaards gecarteere hebben wij ons ver

eere gesien met uEE: agtb: altoos aange

name letteren van den 10:' Junij bevorens

welke ten priniipale gediend hebben tot de

afsendinge der Copia van uEE: agtb:

advysen sub dato 25:' Maij aen haer Edelens

de hoge indische regeringe geconsis„tereerd

en een extract uijt denselven resolutie van

den 3: april nopens het beraemen der

prijsen op de Jongst tot Costij aange„

bragte lijwaten voor welkers gunstige

toeschikkinge