close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733.

Chialoupen hebben afgevaardigden waer„

van wij ons nopens den staat deser Pro„

vintie ter vermijding van prolipiteit reve

rentelik gedragen.

Jngevalge onse promissie keerd thans

tot ulE: agtb: terug de Chialoup Bouro

met de gepelitioneerd socques foelij en

22

5 /125 picols of 648. lb wax sijnde soo veel

als wi buijten eijgen ongerief van die

vettigheit hebben kunnen afsteken be„

dragende tesamen volgens inleggende Cog„

noidement factuurtje een sommetje van

ƒ319:8:8. wij sullen wanneer onse na de

Z: Wester Eijlanden vertrockene gecommitt:s

geretourneerd zijn bij eerste ocagie t man

quarende aen uEE: agtb: pelitie voldaen

in middens sijn wij uEE: agtb: versoekende

dit gouvernement voor bovengem: somma

gelive te Crediteeren en aen de geene die

daar toe gerigtigd sal sin laten afgeven de

aen den stuurman van gem: Chialoup

ter hand gestelde rd:s 71. 41. fijnee het

suijver montand der twee tot slaven ge„

doende, en ten verkoop na herwaerd ge„

sondere Tagalisses blijkens inleggene.

extract van du roll en declaratie van

onkosten sullende de boey en bengels

uE: E: agtb: gouvernement remoreerde

Chinees