closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 3: Maij 173

vaart met gerustheit mogen frequen„

teerd het welke van kerten tewenschen

is waar mede wij uEE: agtb: nevens

'sComp:s importanten belangen in de

veijlige hoede goedes bevolen en no„

genegentlyke groete verblyven /:onderstond

E E: Erntfeste agtb: manhafte

wise voorsienige seer gevereuse

heer en vrunden, UEE: agtb: bereijd,

willige vrund en Dienaren /: was

getekend:/ N:s Nicolac O. E. koolwager

N„s Bormeester, M„r Leliveld Js

Bloemendael en A„m De walsche

(:ter zijde:/ Banda int Casteel was,

sauw den laatsten 7ber: a:o 1732.

Amboina

aan D’ E E: Agtb: Heer

Johannes Bernard

gouverneur en directeur benevens

den raad aldaal

E: E: Erntfeste agtb: man

„haste, wijse voorsienige

seer genereuse heer en

vrunden

Na de mael wij niet dubiteeren of onse

gedienstige