closeTerug naar inventaris

Transcriptie

229

Van Banda onder dato 17:' Maij 175.

gedienstige letteren van den 25:' 7ber: J„o

leden zullen uEE: agtb: voor den

ontjangst deses inhanden gekomen sijn

solaten, wij desen eenelyke dienen ter ver„

selling van een pacquet papieren aen de

regering in Ternaten geconsigneerd met

ootmoedig versoek door dien wij van hier

geen andere oitagie hebben dat uEE:

agtb: het selve p„r eerste gelegentheijt

addris gelieve teverleenen in welke

verwagting wij dese dus kortelyk be„

sluijten en uEE: agtb: gesamentlijk

met ’sComp:s dierbare ommeslag goede

bevoolen te hebben verblijven /:onder

stond/ E E Erntfeste agtb: Manhafte

voorsienige genereuse heer en

vrunden uE: E: agtb: Bereijd willi

gevrund en dienaren /:was getekend:/

N„s Nicolac O. E. Koolwagen N„s

Bormeester M„r Leliveld J„s Bloe

mendael en A„m Dewalsche /:ter

Zijde:/ Banda in't Casteel nass=r

den 4.' October p:r 1732.

Lonthoir

Aan D: E: Marten Leliveld

Coopman en ondersteld hoofd

Aldaar.

Eensaure