closeTerug naar inventaris

Transcriptie

231

an Banda onder dato 31 Maij 1733.

van Zoedijen nevens de onderstaande

lijwaten als.

3000. rd:s Conlant in een verzegelde geld kiod

1. pack guinees geb: tutucorijns

1. _:o baflas br: blauw Cust

40. p:s karikams kl: roode Zourals

20. gingam pienasse beng:s en

2. gecattoeneerde dekens

en terwijl niet twijffelen of den guar

weester Jacob Wieking Zal op den 4:' deser

de volgende goederen als.

3. vaam oud swaar touw

1. p:s Cuijpers dissel

1. sweyker Hamer

1. troffel

2. boor Eysers

10. lb speijkers in zoort

1. p:s half uur glas

2. water balijs

12. putsens

4. koks bylen

8. parrings

1. thuijn klaner

2. isere schappen

2. spaden

2. houwelen

1: zetk off kuijpers zetk; en

1. nijplang.

die