closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31 Maij 1732.

Eersame, vrome Discrete

uijt uE: briefje van den 3: deser is mij

komen ee blijken dat de percq: tot ourien

6. socquels raap foelij voor d’ EComp.

ter schale gebragt en den quartier

meester van de Pantchiall: D'arouw

sijn lading Compleet en tot genoegen

na luijd van het daar de b besijden

geweest sijnde Cognoiscement excepto t:

maten of 466. 2/3 lb op en quantiteijt van

10. lasten rijst maccassaarse volgens over

gesondend verklaring tekort uijtgeleverd

hadde welk ruijm p=rC=to rekende

en vrije veel is uE sal met d’ afschrij

ving tot dat daar over in politicquen

rade sal gedisponeerd wesen moeten

wagten; bij ratour van gem: kieltje

hebben ik ontfangen de bij uE: onbe„

quamen bevondene goederen die ik

alhier ten poedigsten sal laten repareeren

dan wel bequam daar voor kenden

komende thans onder opsigd van den

bootsman Hendrik van den Pauwert

tot uE: over sComp:s roeij schuijt met de

door uE: versogte 3000. rd:s tot het

betalen van de te ontfangene specerijen

ende te doene verstrecking d'p reecq:

van