closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 24:' maij 1730.

/:ter zijde:/ Banda nassouw den 16:'

8ber: a: 1732.

Rosingaen

als voren

Den stuurman van de Pantchiallang

D' kraaij heeft mij wel besteld uE: briefje

van den 19:' deser waar uijt mij gebleken

is dat ul: 1000 p:s adapper 6. bamboe„

sen tot water rietenen te boeken kleen

formaat papier ontfangen hadde als

mede het ul: onmogelijk geweest: was

dat kiettje na mijn ordre met kalk

tegenwoordig te konnen beladen ik.

moet bekonnen niet te konnen begrijpen

hoe sulx in dit stelle weer mogelijk

kan zijn ten ware el: die braad stoffe

in verholi of ongenoekbaere plaatsen

gebongen hadde het welke ik bin„

nen korten van mminge bente besien

en van geliken ook hoe het gelegen

sal sijn met de onderhauden sijnde

kalk over waar door ul: met boven

gem: kieltje de versogte 24. water rieten

24. ballast mandjes bekomt en om ne

vens andere gecondemeerdens te arbeiden

een vrouwmensch gen:t Catharina Pietersz: