closeTerug naar inventaris

Transcriptie

237

Van Banda onder dato 31: Maij A:o 173

7ber: laast leden aen uE: hadde afgeson„

„den wierd mij inhandigt uE: briefje op

daags bevorens en naderhand nog dat van

den laasten der Jongst gepasseerde maend

october gedateerd. die eeniglyk gedient hebben

tot Communicatie uE: van de perig:s een

tantum van 25. socquels gesorteerde foelij

voor reecq: van d’ E: Comp: ontfangen

hadde en ook versoek quam te doen om

met eenige provisien en benodigheden ge„

riest te mogen werden weshalven en

dit stille weer tot uE: afsenden 'sComp:s

groote roeyschuijt welke ik ten dienste

van uE: Comptoir onderopsigt van den

bootsman Wendrik van der Pauwert

hebbe doen beladen met

4. vaten vleesch

4. _:o spak

150. lb Zout

20. peper

400. p:s dubb: bossen rottings Java

150. ledige focquels

2. lb Zegel lak en

50. bossen lond in zoort

zullende het mancqueerende bij eerste

gelegentheijt volgen onderwijlen sal ik

in verwagting dat uE dit kieltje ten

spoedigsten ontlossen en met soo veel

Socquels