closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31 May 1735.

socquels foelij beladen sal, als den

bootsman oordeelt bequamelyk te stellen

sullen konnen brengen besluijten niet te

blijven /:onderstond:/ VE: vrund ten

dienste /:was getekend:/ N:s Nicolai

/:ter zijde:/ Banda nassauw den 3:'

november a: 1732.

Lonthoir, P„lo aij

waijer, en ourren

aan de residenden

aldaar

Eersame Vroome Discrete

Jngevolge het g’arresteerde in rade van

politie op den 21: der gepasseerde naem

8ber. werden E: g’ordonneert de bij

de percq„ op de rook bedenige leg„

gende noten misschaten onder der

district te ween op lonthoir en agter

t hogeland na dat deselve door den

boschwagter en syn adjuncten Jteem te

-

Eijlande ay door t ondersteld hoofd ee

subs tit uijt fiscaal aldaar zullen wesen

besigtigt telaten kloppen en vervolgens

na alvorens van de quade gesuijvert

en behoorlijk gecorteert sijn voor reng:t

van d’ EComp: te ontfangen, als tot

durien