closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder Dato 15: uai 173.

mij Communiceerde den ontfangst van

63. p.s sweq: gesorteerde foelij voor

van d’ EComp: en versoek komt te doen

ter erlanging van rd:s 4000. Contant 400. en„

„kelde bossen rottings Java en 100. kann:

klappus olij welk een en ander excepto

2000. rd:s Contant uE: bereeds toegesonden

hebben soude soo lange niet uijtgesteld

zijn ten ware mij niet bekent gemaakt

was uE: indispositie over een kegunstig

met uE: nader schrijvens van den 1.

8ber: daar amn, dat naderhand nog ge„

voegd is bij letteren sub dato 27:' der

gem: maend uijt welke twee laaste mij

alverder gebleken is den latere ont

9

fangst van 31: p:s socq„ maes in soort

en dus te samen 94. Stux als mede uE

instantie om de novo gerieft tewerden

met rd:s 4000. 20. lasten rijst 30. tonnen kalk

en 4000. p:s adappen waar van uE:

het laaste met brenger deser bekomt

nevens 10. lasten van het gem: graen

zullende het resteerende bij nadere

vaartuijgs gelegentheijt volgen komen

„de met brenger deses tot uE: over

den soed:t Pieter Cornelisz: van

Walsum mitsgaders den Constabel en

wagemaker ten einde op de twee

bij