closeTerug naar inventaris

Transcriptie

241

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733.

bij uE: inwesen zijnde rampaarder te aggen

snoveel stukken Canon, waar van de

affuijten onbequam geworden sijn: Jtem

nog twee timmerlieven en een metselaar

met 12. p:s planken 14. lb Zengloot, 12. lb

spijkers 2. grendelsloten, en 1. paar heug„

sels en duijneen tot het maken van twee

deuren voor de kruijt kelder welke liden

ik ten spoedigsten weder herwaards

verwagten zal gaende hier nevens

de specificatien van de maenden aug„o

ijder: en 8ber: ter inboeking te rug dog

met de versogte afschrijvinge der ver„

speelde rijst in 7/m kopere lamp en seven

patroon tassen mitsgaders het innemen

van diverse sonder geld somma lostende

goederen sal uE: dienen te smperiedee

ren tot tijd en wijlen daar over inrade

van Politie zal wesen gedissoneerd

voorts sal desen dienen tot Communicatie

om op 't sigt van een boden uijt de

west dat devlag van de groote steig

laat wayen de ordinaire de zeijn

scholen dog wanneer het selve voor

uE: Comptoir zal genaderd wesen

sevent hien verschooten te doen ten einde

daar door alhier by aankomst van

een heer gouverneur in staat te zijn

Sijn