closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 17:' Maij 1734.

1. ijsere schop, zijnde tot ourien

volgens op gaaf van den

resident nog de volgende goede„

„ren mede onbequaem als;

4. halve piecquen

1. lamp

1. slot van een tronk

10. degen scheden

6. hangertjes

3. bandeliers

2. kalk baljes

1. paring, en

1. ijsere schop.

dewelke bij naeste occagie van daar sal

laten halen en ter reparatie oversenden

terwijl het mij met uw Ed: mede won

derlijk tevoren komt dat op gem: Comp„

„toirtje so veel defecte werden bevonden

daar het selve binnen so korte tijd

eerst is gerepareerd dog den residenrt

Barriel Segd het alsodanig is ge„

weest wanneer hij het Comptoir heeft

overgenomen

tot het verstrekken der goede

maende als mede tot het betalen van

te leveren staande swegerijen versoeke

van uw Ed: tewerden voorsien net;

3000. segge drie duijsent rd:s Contant

1. pak