closeTerug naar inventaris

Transcriptie

729

Van Banda onder dato 31:' Maij A:o 1733.

om alles hegt en sterk telaten maeken in

het noten huijs als mede het oog daar

op te houden ’t welk door hem moll:

moet versuijm zijn terwijl den boven gen

baes het uw E: E: wel mondeling sal kun

nen getuijgen, het is mij leet dat ik uw E: E:

daar weder over moet lastig vallen, dog

wel niet twijfelen of uw E: E: sal het selve

inder beste voegen aennemen, terwijl het beter„

en met minder Costen voor d’ EComp: is sulx

in tijds terepareeren, waar toe seer nedrig

uw E:E: guust versoeke,

Den mandadoor van 'sComp:s slaven quar„

tier is mede alhier met Eenige slaven en

adappen op den eerste g’arriveert tot het

vernieuwen van het loosedak en het

noten huijs en klappen aen 't weeghuijs, waar

toe volgens uw E: E: ordre gekapte bamboe„

„sen heb gekogt ende slaven op stonde in’t

werk gesteld; welk dak en klappen op

gisteren behoorlijk gemaakt zyn dierhalven

is den mondadoor en slaven savonds weder

vertrocken als mede met hem tot uw E:E:

overgesonden de onbequame sleutel van

dedeur derwooning welke versoeke gere„

pareert mag werden waar mede na al

„„diexbare persoon indevijlige hoede godes bevolen

vorens uw E E: te hebben blyde net veel

respect /:onderstond:/ als voren /. was gete„

„kent.