closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 17:' Maij 1733.

29 der gepasseerde maend aen d’ EComp:

hebben geleverd;

6. pp:s soeg=s raak C=oely

hier mede zal deze vrmeeren terwijl

na uw Ed: en g’agte familie in dewijlige

protectie van goe almagtig bevolen te

hebben met veel agting blijve /:onder

stond:/ als voren /:was getekend:/ M=n

Lelivelt /:ter Zijde:/ Banda

Lonthoir den 3:' 8ber: 1732.

Neira

aan als voren

Uw E: E: seer gerespecteerde brief van den

30.' september J„o is mij op den Eersten deser door

den baas der huijstimmerlieden wel ter hand

gesteld, waar uijt vernemen dat uw EE: ter

hand is gekomen Copia van de brief wegens

denodige reparatien en benodigheden deser

residentie aan ’t ondersteld hoofd tot Lonthoir

D' E: marten lelivelt op den 17:' der voorleden

maend geschreven waar bij versogd sijn

voor spraak ten dien eijnde het welk bemer„

ken uw E:E: onaernemelijk voor komt nade

moel mijn predecisseur Fredrik Moll ordre

gehod heeft van d E: E: agtb: heer gouverneur

David van Eps. C:Z: g:/ volgens een brief

van demanie october des voorleden Jaars

om