closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31 Maij 1735.

4. kox bij len

8. parrings

1. thuijn klaeuw

2. ijsere schappen

2. spaden

2. houwelen

1. kuijpers zetk

1. nijts tangh

90. lb persiaans raad

80. kann: theer

2. kalk balijs

12. hand spaken

16. stel houten en

1. ijser haak tot de balans opourien

voor welker toesending als mede die der

extracten van de prijsen op de lijwaten uEd:

mijn verpligte dank betuijge zullende

van uw Ed: goedheyt deversogte matrialen

tot het repareren der trap en brugh so

dro die in voorraad zyn net veel ver

langen tegemoet saer terwyl hier nevens

overgaen de onbequame goederen van

de residentie ourien bestaende int vol

gende als

4. picquen

1. slot van de tronk

1. snaphaan

1. koevoet.

verte