closeTerug naar inventaris

Transcriptie

337

Van Banda onder dato 31:' Maij 1735.

1. ijsere schop

1. houweel

1. schutboor

1. byl

7. mus quetten

2. bandeliers

resterende nog de zijd geweeren, alsoo de

alhier zijnde geweiren in reserv bestaende

in

12. p:s slampers of regtehouwers en

6. Cramwe houwers alle sonder schee„

de en delaest gem: mede sonder gevlst

zijn en over sulx niet gebruijkt konnen

werden weshalven versoeke deselve Costij

waarts mag oversenden ten eynde deselve,

door uw Ed: tegevene ordre van gevest en

scheede versien zijnde weder te Erlangen,

zijnde mijn verder eerbiedig versoek, dat

uw Ed: mij tot het stutten en onderschragen

der soeq=s gelieve te versien met;

16. p:s ribben en

16. planken

dienende al verder tot uw Ed:s Commmunati

dat de perk bezitters alhier op den 7.

deser ter schale hebbe gebragt en ge„

„levert.

90

9. socq= raast foely

½ _=o wet of onrijpe

gaande