closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733.

gaende hier nevens mede over de quitantie roll

van de verstrecking op zoldije onder ult„o

september J„o leden als mede een Eijssje, van

benodigheden voor de residentie ourien, en de

alhier in Curable soldaat Pieter De bruijn

met zyn volle geweer hevens den inselve

staat zijnde matt: van vanderheijden

met twee andere vrisse gasten versoe

gen:t voor welke versien te mogen werden

met meerder hier by te voegen hebbende zal

na Eerbiedig groete met veel agting mij

onderschrijven /:onderstond:/ als voren

/:was getekend:/ M=r Lelivelt /:ter zijd:/

Banda Lonthoir den 13. 8ber: 1732.

Neira

aan als voren

uE: g’eerde missive van den 16:' 8ber:

den 18.' deser uijt honden van den stuurm:

Johannes de graaff wel ontfangen bere

vens 1000. p:s adapper 2. boeken kleijn

formaet Papier en 6. p:s bamboeser tot

water ritten en uE: g’Eerde bevelens daar

uijt verstaen om het zelfde bodemptje

met kalk weeder over te stuuren het

welk onmogelik tegenwoordig kan ge

schieder dewelke thans met de pandihial

lang De kraaij weder tot uE: g’Eerde,

over met zijn loeding met brandhout

wegens