closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 2 Aber 174.

daar van ontblood is geraakt met

devolgende provisien verseen te werden

teweten

10. lasten rijst

4. vaten vleesch

4. d=o speck

150. lb Zout

20. peper

400. dubb: bossen rotting Java

150. p:s ledige zoekels

2. lb Zegellak

1.. pak salem p:r br: bl:

1. d=o hatassen gem: of fyne

1. d:o salemp: gem: geb:

300. lb bus poeder

50. bossen lont in Zoort

2000. p:s adapper

2. dood kisten

1. aff uijt ten behoeve halv enwer

op de lanoetang van 4 lb. balo.

waar mede besluijte beveelende uEE=s

en waarde famielie in godes veilige

bescherminge en verblijf met veel res„

pect na hertgrondige groete t onder

stond:/ als voren /:was getekend:/

L= Welman /:ter zijde:/ waijer

ult=o october 1732.

Neira