closeTerug naar inventaris

Transcriptie

337

Van Banda onder dato 31: Mai 1733

Neira

aan als voren

Bij gelegentheit dat de Eerwaarde

prediker Boutekoe wederom na Costij

vertreckt zoo nieme de vrijheijd den matt:

Barene vroom van delf overtesenden

om met uEd beleene in’t hospitaal geci„

reert temogen werden en terwijl er wij

nng of geen rept meer in voorraad is

zoo versoeken uEd: voor het doorbre„

ken der westewinden met 20. lasten

van dat voedsel voorsien temogen wer„

den gelijk mede met 4000. rd:s Contant

en 30. tonn. kalk, mitsgaders 2000. p:

adappen; waar mede desen besluijten

de Eere hebbende met respect te zijn

/:onderstond:/ als voren :/ was getekend:/

J=o Augier /:ter zijde:/ P=lo ay Jut

Casteel Bevengn den 27:e october 1732.

/:daar onderstond:/ P: S: dese maand

genoegsaam ten eijnde zijnde, zoo gaet

ter recumsttir van uEd: hier bij despeni

ficatie van uEdenheer rekeningen van

de maenden aug: Jber: en 8ber:

Neira

aan als voren

de