closeTerug naar inventaris

Transcriptie

339

Van Banda onder dato 31 Muaij 173.

p„r den stuurman Jan De Graaff van

den Pantchiallang De Kraaij den 27

deser wel ontfangen benevens 24. water

rieten en 24. ballast mantjes en een vrouw

mensch gen=t Catharina Pietersz: gesordem

neerde dewelke thans met de gem: bodentje

tot uE: g’Eerde overkomen met zyn lading

van 140. tonn: kalk versoek uE: g'eerde

enn

4. do st. kalk manden

3000. p:s adappen

30. lb peper

8. pijkers

4. bost. rottings Java

2. Putsen een puijs en pick

waarmede zulle ik met alle Eerbied

en onderdanig respect verblijven /:onderstond:/

als voren /:was getekend:/ J: Fl: Reg„

„gers /:ter zijde:/ Rosingam den

—.nog onderstond:/

3:' 9ber: 1732

versoeke mede om uE: g’Eeree om twee

stux dood kisten.

Maca

aan als voren

agtervolgens uEE=s ordre by sirculair

schrijvens van den 12:' deser heb ik

al omme aan leveranciers der specerije

alhier