closeTerug naar inventaris

Transcriptie

343

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733.

waar door timeer omtagie hebbe uEd.

voor het gerief onderdanig dank te be„

tuijgen, vermits het pakhuijs genoegsaam

van dat nodig voetsel ontblood was.

op den derde deser maand is alhier door

de periq= gelevert twalff socq=e foelij en

Zoort als.

11. p:s raassen

1. gruijs foely. wijl er alhier

buijten de vagelijkxe toesigt. niets valt

teverrigten en het aanhoudende goed

weer zoo versoeken om mijne Continuee„

„rende indispositie voor 10. a. 14. daegen

na het hoogt Comptoir temogen opko

men in hope de Chirurgijns middelen tot

herstelling zulle vinden

sluijtelijk verselle dese de soldaeten Carel

fredrik Berg van Zutphenen Jan

gabriel van halberstad met haar volle

geweer om believentlijk in’t hospitaal

gecireert te werden; waar mede de

Eere hebbe mij tenoemen zijnee /: onder

stond:/ als voren /:was getekend:/ J:s

Augier /:ter zijde:/ P=loaij den

29 9ber.t 1732.

Neira

aan als voren

eee