closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733.

Neira

aan als voren

schuldpligtig werd uEE=s gecommuniceerd

dat door de gesamentlijke perkpesitters

onder det district Zorteerende op 26. deser

aen d’ EComp: gelevert en ter schale ge„

bragt een nomber van vier zoekelsroep

foelij als mede dat den ten Eijlanden

rosingam geposteerd leggende soldaat

Jan Hendrik groot huijs van rheen op

huijding datum zonder testament temaken

of iets naargelaten te hebben deser we„

reld komen t' ontruimen dan desselvs

volle monteering die neeens dese ter bestel

linge tot uEE=s overvaard; waarmede

dese na gewond Eerbiedigheiyt en nedrige

groete aflatende verblive /:onderstond

als voren /:was getekend:/ L=s Welman

/:ter zijde:/ Banda waijer, aog

28:' 9ber: 1732.

Neira

aan als voren

door uEd: goede voorsorge is heden per

roeischuijt wel over gebragt ander

halv last rijst zijnde de pandihial

„lang na gissing om de W. O. vervalle,

Waar