closeTerug naar inventaris

Transcriptie

345

Van Banda onder dato 31 May 17353.

noten huijs alhier te komen.

wijders deresidentie durien van rijst

niet meer voorsien Zinde om den aestvol

gende maend het ordinair randsoen daer

van ten vollen te kunnen verstrecken; soo

is mijn dienstig versoek aan uw Ed:s omme

bij bequaem weder een last van gem: korl

nevens notefoelij en ballast Ploijen tot den

ontfangst der noten na ged: Comptoirtje

tegelieven tesenden van gelijken dan ten

desen Compthoire met de ondervolgende

benodigt heden nog werden gerieft als

10: lasten rijst

135. lb wax

4. garen van Cattoen

35. kann: theer

36. arrig apij tot lavement voor

de medicinale winkel,

1000. p=s adappen tot het dekken

van ’t huijsje op batoe hollanda hier

mede dese sluijtende blijve na uw Ed:s

en g’agte familie in devijsige hoede

van goe almagtig bevolen te hebben

met veel agting, /:onderstond:/ als voren

/:was getekend:/ M=r Leliveld /: ter

Zijde:/ Banda Lonthoir den

3. december a:o 1732.

Neira