closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 3:' Mai 1732.

Neira

aan als voren

desen weynige letteren zullen Eenelyk

dienen tengelijde der impotente soldaten

namens, andres Prager van prattenburg

en Jan Willemsz: van Z: Zee Tievol

geno ’t zeggen van den Chirurgijn hier

niet wel tegenesen zijn om met uEE:s

believen ter Corering in het Hospitaal

besteld te werden welkers monteringen

nevens dese ter bestellinge Costij waarts

overvaart dan alsoo dese voor tegen„

woordig met geen verdere schrijfstoffe

wete teverlingen als alleenn uEE=s wer

soon en waarde Ega in de allen zekere

hoede godes aanbevolen te hebben in

alle Eerbied verblijve /:onderstond:/ als

voren /:was getekend:/ L=s Welman

/:ter zijde:/ waijer ady 3. december

a:o 1732.

Neira

aan als voren

dese dient uw EE: te Communiceeren dat

alhier op den 8.' deser door de peri

quemers deser Collome aen de Eomp.

is gelevert werden een quantiteijt

van