closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van

Banda onder dato 31: Maij 1733.

t

Zijnde de drie eerste zorteeringe opstonds

na den ontfang behoorlik gekalkt

en in de hoeken ter sweeling opgelegd

blyvende inmiddens uEE: ordre af wagten

om de voorhalvgele an d’ EComp: gelevert

Dos

en ondergende d=o volgens onder gewoonte

present gecommitt:s ten veure temogen op„

offeren en tot assche tedoen verteeren ver

soekende wijders dat mij p„r naeote bo

ven den Eijsch bij brievje van 3. 9ber.

J„o leden met twee duyjsent rd:s Contant

versien temogen werden tot ’t distribueeren

der goede maenden en af belalen derstaen

’t ontfangene foely gelijk in desen ge„

sloten tot uEE:s overgaat en naam

rolle om met uEE=s believen door den

guarn soenboekhouder den goede maen

_os

den d=o

geformeerd Zijnde wij deselve

mag toegeschikt werden hier mede af„

latende onder toewenschinge van Jehovas

mildrijke zeegen zoo zal ik met

veel respect na mijne groete verblijve

/:onderstond:/ als voren /:was getekend:/

L=s welman /:ter zijde:/ waijer den

18. xber. 1732.

Reira

aen