closeTerug naar inventaris

Transcriptie

753

Van Banda onder dato 2:' maij A:o 1735.

dat de Colomers alhier heden aen d’EComp:

hebben geleverd.

12. p:s soeq=o raap foelij van gelyken die

op ourien

4. d=o raap foelij

hier mede finerende zal na Eerbiedige

groete en uw Ed: dierbare persoon in

godes heijlige hoede bevolen te hebben

met veel agting blijven /:onderstond.

als voren /:was getekend:/ M= Le„

livelt /:ter zijde:/ Banda lonthoir

den 15. december 1732.

Neira

aan als voren

de specerij leveranciers ten desen Comptoir

woonagtig hebben voor sComp:s reecq:

den 9. en 10:' deser maen ter schale ge„

bragt en aen d’ EComp: gelevert een

quantiteijt van

90540. lb gesorteerde noten musschaten tewelen

5847. lb vette eerste Zoort

40533. middelbare tweede d=o

32790. magere derde d=o

11370. toekende

90540. lb noten mus schalen als gesegd

Zijnde