closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

Van Banda onder dato 31:' Meij A:o 1733.

pakhuijs met Zoeg=s foelij en noter mus„

schater zoodanig belemmert dat buijten

ontlasting niet en staat ben het minste

meer td kenne bergen waarom uEd:

onderdanig versoeken om van de 138. socq=t

foelij ontlast temogen zijn en de pant

chiallang De Kraaij als nog niet komen

de opdagen zoo versoeken met rijst

en 4000. rd:s Contant gereft temogen wer

den ter betaling der foelij en noten mus

schaten en de drie loeste keeren ont

fanger nog verseld dese den Jongeling.

Cornelis Kalde van Batavia die zig

hier klandesteir eenige tijd met straat

slijpen heeft opgehouden waar mede

kortelijk abrivieeren zijnde /:onderstond:/

als voren /:was getekend:/ J=s Augier

/: ter zijde:/ P=lo ai int Casteel Reven„

„gie den 5:' Januarij 1733.

Neira

aan als voren

heden tegens demiddag is mij door

den onderstuurman Jores Marschalk

terhaud gesteld uEEd g’eere schrijvings

van huijdige datum na welke inhoud

gec: peloot bij verschijning van een

bodem naboort zal zenden nog is

mede