closeTerug naar inventaris

Transcriptie

363

Van Banda onder dato 21:' Maij 1735.

mede over gekomen den Comp„l Zimon

Hendrik, die voor tm op zijn ver„

soek en debiliteijd van hier is verlost:)

in plaats vulling van den overleden

Comp„l Jacob Cabrij verders zullen by

eerste gelegentheijd uEd kundschapen

en approbatie versoeken op hoedanige

wise Commissarissen ordeele het met boe

deltjes van de overledend percquemers Dirk

Salvadoor en Davie Davidsz: gesteld

is en dese tot dus verre zijnde soo

arriveert inde slaapers baeij de pand„

hiallang De kraaij, waarmede bij ge„

brek van tijd afbreeke zijnde /:ooder

Jbus

stond:/ als voren /:was getekend:/

Augier /:ter zide:/ P=lo aij Jnt Cas„

teel Revengie den 7:' Januarij

a:o 1733.

Neira

aen als voren

Per orembaij van dewed:e Carsten Jansz:

was mijne laeste onderdanige van giste„

ren waarinne sluijtelijk uEd: adviseer„

de dekomst alhier van de pandchial„

lang De Kraaij waar op kort daar

am aen den peloot mij intrageerde

uEd: g’eere schrijvings van 16. xber:

Jongst