closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banjda onder dato 21 Muij 173.

Neira

aan als voren

deese dient tot uw Ed:s Communncatie dat

de percq=r soo hier als opourien op

gisteren voor reecq: van d’ EComp: ter

schale gebragt hebben 9. pocq- foelij

als.

7. p:s raap,en

hoplout hoir

1. witte of ourijne

1. raapopourien

9. p:s gecorteerde socq=s foelij gelyk

voorsz: uw Ed: wijders versoekende in

mindering van depitioneerde rist voor

eerst te mogen versien werden met

twee lasten van gem: korl omme bij

uijtgang van deese maand het nodige ramd

soen aen de besettelingen ten desen Comp„

toir daar van te kunnen laten ver

strekken; waarmede na toewensing van

een spoedige herstelling blive s:ouder

stond:/ als voren /:was getekend:/ M=n

Lelivelt (:ter zijde:/ Banda lonthon

desen 28: Januarij a:o 1733.

Neira

aan als voren

desen dient om uE: g’Eerde te Communceeren

dat