closeTerug naar inventaris

Transcriptie

437

Van Manda onder dato 31' Maij A:o 1735.

augustus 1732:

op van Soldyen door hem ver

strekt was.

wijders komen van Ceram uijt de

negorijen teltaijen kessing met hunne

sonken sterk 10. en 13: Coppen alhier

te arriveeren denachodas barkat en

Cargapa ten handel beijde aenbrengen„

d:

5. stux slaven van beijde sexe en

30000. adappen

Jn tegendeel sijn weder van dese hoofd

plaatse nadenegorijen Ceramlaant en

p=lo gisser op Ceram gelegen onder zeyl

gegaen denachodas ma, en Caronang

p„r hunne jonker bevolkt met 17. en 10.

Coppen tot negotie nemende.

8. p:s guinees gem: geb:

5: salem p:s

14. d=o br: blauw

8. baftas swv: brede heele

os

1. sm: halve

10. d=o

10. gerassen

10. dongrissen

18. Chitsen gem

20. Carikams kl: roode

10. inquamasser

50. Cammen en Pierings

4. p=ld oud ijser.

dingsdag.