closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 2:' Muaij 173.

october: 1732

van de verstrecking op zoldyen onder ult=o

7ber: J„o leden, en een Eijschje van de beno

digheden voor de residentie ourien als

mede de aldaar incurabele sold:t Pieter

1.

de bruijn met syn volle geweer nevens den

matt:s Jan vanderheijden voor welke

hij twee andere was versoekende.

ook quamen van Ceram uijt denegorijen

selvor en quai met hunne Jonken Sterk

9. Coppen ider denachodas Ratoemoelie en

oling ter vente beyde aanbrengenik.

1000. p:s adappen

10. balken

80. gabbe gabbe en

3. slaven van beijde Sexe

daar en tegen sijn weder van dese hoofd

plaats na denegorijen Kelor keffing en

keloe op Ceram gelegen vertrocken dena

hodas Toela hahad en gielie tot Coop„

manstz: uijtvoerende.

4. p:s guinees gem: geb:

8. salemp:s d=o d=o

7. d=o br: blauw

10. Carikanis kl: roode

3. Pholassen

5. bafftas sw: brede heele

10. d=o

sm: halve

10. dougrissen

25. p:s