closeTerug naar inventaris

Transcriptie

497

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733

October 1732.

25: p:s parrings en byten

26. Commen en Pierings

Dingsdag

den 14:' d=o

geen remarquable saeken die in desen ver„

Eijschen voorgevallen.

15:' d=o

Woensdag

Comen van Ceram uijt denegorij p=lo gisser

den nachodas Mankalo en Sabanaar

met hunne Jonken sterk 11. en 10. Coppen

ten handel aanbrengeni.

19500. stux adappen

1. slavinne

Donderdag

16 d=o

goet of een briefje aen dencommandeerene

Zerg:t tot Rosingaen Jan Hendrik Rig

ters waar bij gesegt wierd dat d’ E: E:

heer protenpori gesaghebber uijt Syn

briefje van den 18:' dergepass=e maend

hadde gesien dat het ’t zout en slijpsteen

door hem ontfangen en den stuurman van

de pandchiallang de kraay volgens overgesonde

verklaring op sijn aangebragte 4. lasten

rijst 4. maelen tekort gekomen dat 211 p=r

C=to S=ro rekende en dienvolgende vrij veel

was sullende sijn Ee:E: het selve inpoli

tieqhen rade voordragen en terwijl hem

deversogte agt stux bijlen bereeds toegeson„

„den waren soo souw dese verders dienen

dat