closeTerug naar inventaris

Transcriptie

an

van

Jaar

n in

ijk van

angse

b7

11

a

D Kruijssers van

benodigde tot be„

stand voor de Zee

rovers voorsien

nordersgegeven

trrive van Ho„

nings zende„

lingen

Hoofde der kleijnheid van zaike Alies

vaartuijgen, zig te verzeekeren, dat zijn vloot

„jesteegens den zeeroven ruymt bestand zijn zal

Ook hebben wij de alhier dienstdoem de krruijst

„sers ter voorkooming aan alle ongelukken

zo goed doenlijk van alles voorsien, en ter

beteorde pencie, versehonst, en haar g'ordon„

neert, ombij omtmoeting van Eenige Zee„

„rovers, alle moogelijke, en verEijscht wer

„dende voorsigtigheid, en Zeemanschap te

gebruijken en Steeds onder Commando van

den laatst Ian Schraag bij elkanden

blijvende, zig niet verre van deeze Rivier

ter moeten verwyderen om de Nooddt

verEyzende, aldaar te kunnen binnen

looper

Des. koningezendelingen, gisteren alhier

overlampong g'arriveerd zijn de neemen

wij de vrijherd uw Hoog Edelheedens

hier wan kennis te geeven, zullende wij

Bij

2

65