closeTerug naar inventaris

Transcriptie

voorgehouden, en g'animeert, zijn aan„

„handen zijnde vloot, ter bevijling van

straatbanca, en d’daaglijks van daar

verwragt wordende thin vaartuijgen, in

zee te zenden, tegeen dan Eyndelijk van

dies berijdwil„

ligters

dat gevolg geweest is, dat de salembangse

vloot groot veertig, zo Goerabs,

als Panjajaps, onder Commanda van

'Skomings oom, Pangerang Soriadilago

in een reedelijke goede staat, van de„

„fencie is vertrokken, neemende wyde

aanbieding se vrijheid uw Hoog Edelheedens van

lijst van koning

na zeegezonder

dies sterkte een specificq lijstje aan te

vloot

bieden

Egter weesen wij dat zainuien de gerugte

van de vloot van ait Alie alle„

zints opwaarheid gefondeert zijn, de

Palimbangers te kort zullen schieten,

niet temin, schijnt den koning uijt

Hoofde

D kri

benoe

stamo

voven

Enooe

Arrie

net

le