closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Hoofde van Contrarie winden, hebben moeten permit„

teeren, binnen te lopen, egter onder Errstie verbod van

dog met verdotvar

geen lading te bree

hier geen lading te breeken, en zijn Rijs bij door komst raan

ken.

de oostmouson te moeten vervorderen, dan seedert

de allier ingekomene tijding van de onveijligheid van

Straat Malacca, hebben wij hem onder uw Hoog Edel

welk wij hem vader

hand omgegevene

leedens goed gunstig welduijden, op zijn Berhaeld verzeck

reeden, en op desselfs

versoek hebben

gepermitteert desselfs lading alhier te morgen verkoopen,

gepermitteerd

Vrders niets anotabels te melden weetende, heb„

ben wij de Eer onder needrige offerte, van zoda

Aanbieding van

nige Papieren, als op deezen in allen Eerbied ver

Eenige papieren

volgens regis

zellend Registertje staan gespecificeert, met

ter

diep ontzag te zijn

Hoog Edele Groot Agtbaar Heer

en

WelEdele Heeren.

Salimbang,

den 15 Maart

Ao 1738.

Uw Hoog Edelheedens

onderdanige en getrouwe

Dienaeren.

Palbeeck

H: J: Van Schuler

Nage i

A: Kuijper

D

21

1