closeTerug naar inventaris

Transcriptie

6 11

Dagverhaal Gehouden in

S E: Comp: Comptoir tot Pa„

„lembang Aanvangnee

mende met Primo

Januarij A„o 1787

Maandagden1. Nieuwjaar

Dingsdag 2 Een Expresse met een Zieke mattroos vand

Pantjalling Riou herwaards gekomen

Woensdag 3„ niets anctabels voorgevallen dan dat den Expres

Donderdag 4 sen voorneld afgezonden wierd,

Vrijdag - 5 begonnen de fondamenten voor ’t thin pakhuijs

aan dZ: W: Vleugel te graeven

6 niets gepasseert

Zaterdag

vierden gods dienst

7.

Sondag

Militaire wapen schouwing verrigt en na

Maandag„ 8

voorleesing van den Articul brieff geijndigt

arriveerde een Particuliere Bark van Malacca

Dingsdag 9

verscheen ook binnen dit fort den Tabandhaal

der Javaenen den Eerste resident een visieten

geevende

den khangebe, wangsaija den Eerste resident

Woensdag 19

een visieten komende geeven.

niets voorgevallen,

Donderdagi 17

den Captain, der Chineesen alhier binnen de

Vrijdag 12

Logie verscheenen

Zaterdagr 13 Heerder kruijt kwam teegens den avond

een Exresse van d Goerab d Eclips met een

sieke Mattroos herwaards.

Sondag 14. Godts dienst verrigt

Maandag 15 den Expresse van eeristeren gedepecheert

Dingsdagi 16

niet voorgevallen

Woensdag„ 17

kwam drikhemaas tommongona den Eerste

donderdag 18.

resident een visieten geeven

Vrydag „19 den Kheingebe wangsaijad binnen t fort, ver

Scheenenden wierd 8 pantj d Baars op d hel

„ling gehaald

Zaterdag i20 niets voorgevallen

_

1