closeTerug naar inventaris

Transcriptie

igst

kruijt

i7

eenen

vonden

dioen

en

sgeke

teken

den

op d

engen

vieren

dplaats

door

s bark

Eder

ten

daar

23

Julij 1787:

Smorgens vertrok gemelde Luijtenant

Vrijdag den 6

weeder na d’ Soussang, kwam 'S Konings

Zendeling met den Khemaas tommon„

Jong binnen d’ Logie verzogte de nodige

passen en geleijden brieven die dezelven

ook teegens den avond ter hand gesteld

Wierd en kwam, in den namiddag tweezie

ke mattroosen van d pantj: d’ Pongiauwer

herwaards, en wierde middaags een Expresse

met Jnstructie voor 'S E: Comp:s Kruis vaar„

tuijgen afgegeerden

Kwam denkhemaas tommongong en den

7

Zaturdag„

Pabandhaar der Javaenen bennen de

Logie berigtende dat zijn palem bangse

Hoog heifd, gem: Saband haar g’ordon

neere had na buijten te gaan en de onder

banca Swenende Engelsche Lorren

„draijers daar van te doen vertrekken

zond den assistent van d'weeteringebuijt

om een Comp:s missive aan Malacsche

kruijssers voor dat Gouvernent af te gei„

ven na omlaag

Geen Godtsdienst

Sondag

niets voorgevallen

Maandag 9„

Dingsdagr 10

Woensdag„ 11 in deese Etmaelen niets merkwaar„

Donderdag„ 12 digst gepasseert dan dat den assistent van

Vrijdag 13 de weeteringe buijs te rug kwam

Zaturdag 14 L kruijt Gekeert

Sondaga 15 niets voorgevallen

Maand: 16 twee Parriculiere vaartuijgen met 2200 p„s

thin door den khingele wang Saija opgegeeven

verleende