closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van

Celips

Van

tuiren

sarti

25

Augustus A=o 1787

Dingslagden 7 Gingden Eersten resident ter audentie

bij den koning

woensdag 8

Donderdag 9

vrijdag 10.

in deese 11 Cmaelen niets

Zateer da gal

Sondag 12

anctabels waardigst

Maandag„ 13

dings okg 14.

Voorgevallen

Woensdag 15.

donderdag„ 16

vrijdag 17

Zaturdagut 8

Sondag 19 Arriveerden in d’ namiddag een Expressen van

Sousang moede brengende een paquet met

SE: Comp: papieren door t van Bataviane

Nit heens Degistineerd scheepje rembang

Aangebragt

Maandagu20

Dingsdaga 21

niets voorgevallen

Woensdag 22:

Oonderdag 23

arriveerden savonds ten tien uuren 't Scheep e

vrijdag 24

Rembang en de Loots pantj: 0 Songiauwer

voort fort

Zaturdag„ 25 gingden Eerste resident ter audientie bij den koning

Wierden de geld kisten van boord gelosten aan wal

gezet d voor dit Comptoir meede gebragten 5 gemeene

Zeevaerende wierd een gelij briefje aan de

door Zeenood binnen geloopen particuliere

thin Chialoup onder opzigt van Kheaeja abas„

afgelangd om zijne reijste vervorderen

Sondag 26

niets voorgevallen

Maanlagh

begon 't schip te Lossen ging deeze morgen den kroonprens nee„

vens veele hofsgrooten in vergeselschap vand residenten

deeses Comptoirs na beneeden om zig met ovisch vangst

affen aanpoelo Combara te diverceeren en kwaamen teegens

den arondwee Verterug bij welke geleegendheijd dien vorst

met ’'t gewoone saflut gegroot wierd

0