closeTerug naar inventaris

Transcriptie

's hofs

urne

gie

peeper

GG

thoofd

ken

entie

29

October 1787.

Donderdagt: 25

niets voorgevallen

vrydeg 29

Zaterdag 27 keerden amp; kruijt kwamd pantjrieu boven

Sondag a28 niets gepasseert

Maardag 1 24. den boekhouder M:r Kuijper, en Assistent„

P: van de weeteringebuijs met SEComp:

papieren na d Sousang gezonden om

adjang Mattensint Scheepje te Laeden.

Dingsdag 3E D: Pantj: Riou op d helling gehaald

kostgelden randsoen alnd besetting deeser

Woensdag 31

Logie afgelangd drie de Galwet D'phoe„

nex affna zijn kruijsport

November a:o 1787.

1

Donderdag den

niets voorgevallen

3

2.

Vrij de

retourneerde de Gecommitteerdens van

Zatutdagy 3.

den laasten 8ber: van d Sousang te rug

met rapport dat 30000 p:s Cadjang matten

in 't Scheepje waeren afgelaeten.

Zondag 4

Maarddagh 5

Dingsdag„ 6

Woensdag 7

niets gepasseert

Donderdag„ 8.

vrydag aG

Zaturdag 10.

onddguw

Maanaag„ 12 kwam t pantj D' Baars boven omsgerepa

reerd te werden

Dingsdag 1. 13

niets voorgevallen

woonsdaga 14

Wierden 5 thip vaartuijgen belaeden

Donderdag„ 15

met 6300. p:s thin op gegeeven en teffens

gerapporteert, dat daar meede de thin„

verzending voor dit Jaar Geslooten wierd.

De nodige passen en geleijde brieven

Vrijdag 16

neevens de notitie van t vervoerde peper

en tten aan Juragans van opgemelde

vaartuijgen over handigt

Zaturdag 17 keerde L kruijt haalde d' Pantj: d'baars

op d’ Stelling

25