closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van dpolitie tot 1 Adsisten Inclusive

„kerkelijke bediendens

Geneeskunde

Artillerij

Militie

Zeevaart

Ambagten voor L Comploir

_ den Bouw

Diverse dienst doende

telt

Korte zamentrekking van ’t Ptala

„scheijdene dienaaren met ee

Verg

„gens de bepaeling bij de Mennie

den Dresten Bauw &=a Aamntlijk

Ghans Ten

volgens de bepaling

koopman

koopman

1

onder koop

1

n

als

5

als 1 onder koopman

6

1

boekhoud

2 schribens

schribenten

ƒ4

krankbezoeker

1

1

Oppermees

1

oppermt off Chirurgijn

1

2

2

tweede mee.

1

ondermeester

2

Canonien

Carionier

1

5

handlangse

4

5

handlangens

2

Sergiant

1

Sergiant

1

Casporaa

3

Corporaals

36

3

36

Soldaten.

32

Soldaaten

1

bootsmar

1

L:oots

Bootsman

quartiem:r W V:als pen

5

1

isten topen togt

Loots

62

46

na Batava

quartiermeester

4

Mattroosen W=t V=n

155

2als p permoten

Mattroosen

40

scheeptstimpermi

1

Timmerman

1

timmerwan

1

Metzelaar

1

Met Zelar

1

15

4

11

Smit

Smit

1

per

1

kuiper

kreij

D=

MAn der timmerl.s

1

5

M=r knd: timmarlies

7

timmerliden

Metzelaars

Metzelaar

timmerlieden

15

14

27

MetzelJonen

Metzelaar

1

huijsslootenkers

1

Smits

12

tolk

1

telk

1

3

3

tambangr

2

2

tambangers

kop thans HtarW: V=n

132

koppin alles bepaald

129

d

alembangden 15M

F