closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

i't talderop dit Comptoir be„

el

vergelijking van dezelve tee„

rie van Menagie neevens

ter

11

tlijk.

Jnlandsche

Mahomethane

Waar onder

kinderen

en sipaars

Euoopeesen

n

1

4

2

5

36:

10

52

1

2

11

3

4

13

115

Maart 1782

J:Calbeeck

H: J: van Schules

1

1

37

Meerder

Minder

Schribenten

Boekhouwer

krankbezoeker

Canonier

quartiermeester

15 Mattroosen

Scheephtimmenn:

1

M=r knder Metzelaars.

1

timmerlieden.

9

Metzel Jongen

1

Metzelaars

4

Smits

ƒ1

17 Minder

20 Meerder

2

1