closeTerug naar inventaris

Transcriptie

geland

1

H

1:

D

2

125

705

Generaele lijst der geaulificeerdens en verdere

actuelle bediendens dewelke, dato deese

ten deezen Comptoire present bescheijden zijn

met bekendstelling van ’t Jaar hunner berze„

deringot de qualiteiten en t' Jaarburger af19„

lute aanstelling tolde ampten die zijttans bekleeden

ter zoonen in ’t geheelt weeten.

DE Heer Pieter walberck 1: Cuilenburg Caagale onderkoopmen vio4 koopman en Eirste

Resident

vr oa den koopemaan

tweede Rekident

65

ondrat aangelamd:

Hoog Edel verhoogd

van dat gespuis overwornen, dus wij hoo„

_:o

„pen dat de overige welke nog omtrent

Banca Swerven, mneur tot een spoe„

5

—„

—5

„dig vertrek zullen genoodzaakt worden;

did aangeland

Op skonings vrundelijk versoek hebben

un Hoog Ed= verhoogd

„—

wij in hoopen Uwer Hoog Edelheedens,

1:

—:

gunstig welduiden, ten behoeven van zijn

Jrhaorgto

oorlogs vloot afgegeeven Een Duij„

Geshaagt

verhoogd

als

„sent pees koogels in zoort,

—:

tieras dam gelamd

pees van 6.— lb

100.

HoogEdelh verhoogd

ƒ

1100. - 3.

„dra aangeland

in hoveldellverhooge

C

tot

100. 0:„ 2.—

India aangeland

600. d„to 1. en

1

Van Hooog Ed: verhoogd:

100. d_o ½.— „„ Welke wij aller nee„

„—

_ —„

„drigot sollicteeren uw Hoog Edelheedens

Jndia aangeland

ons bij Occagie met andere in steede gelieven

u Hoog Edelhfhoogd:

te voldoen,en order, hoe veel wij zijn.

Hoog heiden betaling zullen maetenapoderen

Wijders