closeTerug naar inventaris

Transcriptie

70.

Perzonen Per Transport van hier neevens

58

Gemeene Zeevaerende waar van bereeds 40 hier voren benoemd zijn

wijders

Fredrik Felix

van S Sage A:o 1787 als :o matnoos en Jndia aangeland

Aaas Hendriks.

Loppersum 1785„ 50op loper _:o _:o

Adrianus Houtman

H

rotterdam „o _„o

Johan Philip Seijsselaar

Middelburg 1784 _:o _:

_

Arnoldus vermeeren

125

Amsterdam 1785„ _„ _:o

Cornelis de Bruijn.

F1 12 t 5 „5 4„

Johan Pen

Johannes

Willem

Jan Ba

Jan Pisff

6

Cornelis

„de

toeschrijven Jmamiddels hoopen wij

Johannes

Criadim

„pl

Jan Eng

uw Hoog Edelheedens ons genagun

Tbeld

„telijk viundit verkeerd rapport, gelieven

Christoffel

Gerrebran

te ontheffen, Dewrijl wij uijt hoofden va

Cornelis van

’t te wel bekend winsugtig Caracter vaa

128 Perzoner

deezen Jnlander, de minste gerugten

E

1

varn gedeevene Sraakkel handel, moge

„lijk stellen, en examt die reeden, altoo

eenie werderaking bij ons placse minnd

Overigens maeten wij uw Hoog Edel

ankoms

aankorst van een

geragroerder van de heedens nog informeeren, dat op schappen

eeroversg

Malaesche pantj: bliton

culiere.

gisteren alhier g’arrriveerd is, de gezag„

„voerder van de pantjalling Blitor

de

van Malacca kruijssende bij de poe„

22

bar

loe forelle, dewelke ons overhandig

mel een missive vande

officier van de kotterjara

eera acqussive nan deer Commarrde eed

Nagefeg

officier, waarden aldaar meede Kruijs

Partman

Kotter

: