closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ƒ

70 Perzonen Per Transport van hier neevens

58 Gemeene Zeevaerende waar van bereeds 40 hier voren benoemd zijn

wijders

Fredrik Felix

van S Jage A:o 1787 als J:e matnroos en Jndia aangeland

Aaas Hendriks

Loppersum 1785„ 50op loper _„o :o

Adrianus Houtman

_=o

rotterdam „„ _„

Johan Philip Seijsselaar

Middelburg 1784 _:o _: _:o

Arnoldus vermeeren

Amsterdam 1785 _„

_:o

Cornelis de Bruijn

1

P 2 5 _„

8

Johan Ben

Johannes

Willem

Jan Be

Jan Pisff

letteren van dien boodem te offereerende

Cornelis

Johannes

nende deezen weederom ten Geleijde van e

Jan Eng

Theobald

Particulieren Chialoup gevoert bij

Christoffel

Gerrebran

Taraansel Suragam Morto waar in onderi

Cornelis van

zigt van 'S konings onderdaan Abdi

128 Perzoner

30

„la is afgelaeden

6

picols Then,. Mets welkers needrige offer

740

wij weijders deseer hebben uw Hoog Ed„

„heedens te bedeelen dati de Pantjallia

Piliton bereeds naar zijn kruijspoot

de Poeloe Fwilleis geretourneerd:

hebbende wij hem voor de Kotter Iava

meede gegeeven een Swaeren dreg

Ankertouw van Zevaduijm dewijl i

geen 2: ankers nog touwen alhier met„

Nagefige

JPantman.

moogelijkheijd te bekomen waeren

waar

1

Na

Iens

A:o

12

1

1